Planteikningane er ferdige, og blir lagt  ut i leilighetsvelgaren på nettsida vår om få dagar. Alle leilighetene på Husnes Brygge er nøye planlagd.  Areala er godt utnytta og det er skapt praktiske løysningar i kvar leilighet for at kjøparen skal kunne trives.  Salgsstart. Vi må få inn prisar på kva det kostar å bygge før vi har endelege prisar på leilighetane.  Det kjem dato for salgsstart rett over påske. Vi har…

Les meir >>