Planteikningane er ferdige, og blir lagt  ut i leilighetsvelgaren på nettsida vår om få dagar.

Alle leilighetene på Husnes Brygge er nøye planlagd. 

Areala er godt utnytta og det er skapt praktiske løysningar i kvar leilighet for at kjøparen skal kunne trives. 

Salgsstart.

Vi må få inn prisar på kva det kostar å bygge før vi har endelege prisar på leilighetane. 

Det kjem dato for salgsstart rett over påske. Vi har no som mål at det skal bli i løpet av april. 

Båtplasser.

Det blir og moglegheit for å kjøpe båtplassar. Størrelsar og prisar på desse vil bli klar tilsalgsstart. 

Nummer på leiligheter og plassering i bygget.

B1 – 101 er nede til venstre.

B1 = Bygg 1

1   = første etasje

01 = Leilighet nummer 1