Husnes Brygge 

Det planlegges nye bustader med fantastisk plassering heilt i sjøkanten med kort avstand til Husnes sentrum.  Her vil du kunne nyta den friske sjølufta og sola på balkongen frå tidleg morgon, til langt på kveld.  Stove og kjøken har store vindaugsflater slik at ein kan nyte den fantastiske utsikten, og livet i Husnesfjorden.  Topp moderne leilegheiter  med moderne arkitektur og gjennomgåande høg standard, der me har lagt vekt på utsikt, lysforhold, store private balkonger, og gode planløysingar.  Det vert lyst, luftig, og lekkert!
Leilegheitane vil bli både energi- og miljøvenlege og vert bygd med høge krav til bygningsmessig kvalitet.  Området vil bli fint opparbeid med både kai, park, bade og leikeplass.     Det vert høve til å kjøpa carport og attraktiv båtplass i flott bryggeanlegg like utanfor leilegheita. (begrensa antall)  Dei 21 leilegheitene i fyrste byggetrinn vil ha ulike storleikar med 2, 3 og 4 soverom.   

Her vert det godt å bu!