Om prosjektet Husnes Brygge er planlagt med inntil 70 leilegheiter. Prosjektet vert oppført i fleire sals- og byggetrinn. Byggetrinn 1 er planlagt med 21 leilegheiter i 4 plan. Utbyggar og seljar er Husnes Brygge AS, org. Nr. 926 305 417   Angjeve areal på planteikningar er basert på førebelse berekningar før detaljprosjektering. Seljar tar atterhald…

Les meir >>

Salgstart 08. juni Salgsstart for Husnes Brygge vert 08. juni. Det vil verta mogleg å treffe oss på tomta veka før. Kjem tilbake med tidspunkt for dette. Vi vil då ha klar salgsmatriell og prisar

Les meir >>

Planteikningane er ferdige, og blir lagt  ut i leilighetsvelgaren på nettsida vår om få dagar. Alle leilighetene på Husnes Brygge er nøye planlagd.  Areala er godt utnytta og det er skapt praktiske løysningar i kvar leilighet for at kjøparen skal kunne trives.  Salgsstart. Vi må få inn prisar på kva det kostar å bygge før vi har endelege prisar på leilighetane.  Det kjem dato for salgsstart rett over påske. Vi har…

Les meir >>