Seld

Carport: 

Mogleg å kjøpe ein eigen parkeringsplass i carport pr. leilegheit. Pris kr. 160 000,- pr. plass. 

Båtplass:

Mogleg å kjøpe ein båtplass pr. leilegheit. Bryggeanlegg med betong hovedbrygger, og bølgedemper mot vest.
Det er ca 28 båtplasser, som vert seld etter førstemann til mølla-prinsippet.
Mål båtplass:

2,75 x 6,0 meter Pris kr. 135 000,- pr. plass.
3,0 x 6,0 meter Pris kr. 155 000,- pr. plass.
3,5 x 8,0 meter Pris kr. 185 000,- pr. plass.