4 990 000,-

+ omkostningar

Carport: 

Mogleg å kjøpe ein eigen parkeringsplass i carport pr. leiligheit. Pris kr. 150 000,- pr. plass. 

Båtplass:

Mogleg å kjøpe ein båtplass pr. leilegheit. Bryggeanlegg med betong hovedbrygger, og bølgedemper mot vest.
Det er ca 28 båtplasser, som vert seld etter førstemann til mølla-prinsippet.
Mål båtplass:

2,75 x 6,0 meter Pris kr. 125 000,- pr. plass.
3,0 x 6,0 meter Pris kr. 145 000,- pr. plass.
3,5 x 8,0 meter Pris kr. 175 000,- pr. plass.